Nederlands Fries
Woudweg 17, Noardburgum T 0511 - 47 55 66 | E info@royalwerkbedrijf.nl
teaser
teaser
teaser
teaser
teaser
teaser
teaser
teaser
footer image
Copyright 2019, Royal

Royal Werk(leer)bedrijf

 

Royal Werkbedrijf laat kandidaten op haar locaties in Noardburgum en Drachten  deelnemen aan het arbeidsproces. Het werken aan gedragsverandering van de kandidaat (aanbod) en overheid en MKB (vraag) staat centraal.

 

Royal Werkbedrijf gebruikt haar netwerk en kennis om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen en op een andere manier naar elkaar te kijken. Dit klinkt ambitieus, maar dat is nodig! De arbeidsmarkt vraagt van alle betrokkenen, dat er een andere opstelling komt en blijft.

 

Zowel de betrokken medewerkers van gemeenten, kandidaten en externe partners moeten elkaar gaan inspireren! Bij Royal Werkbedrijf groeien kandidaten in zelfredzaamheid naar vermogen en zijn beter bestand tegen veranderingen.   
 

 

De toekomst

De toekomstige transitie naar gemeenten is volop in ontwikkeling. Veranderingen geven over het algemeen weerstand maar Royal Werkbedrijf ziet deze overgang als een enorme kans en speelt hierop in.
Om te overleven is het van groot belang om mee te bewegen en juist in te spelen op veranderingen. Daarom spreken wij over trajecten! Alle definities inzake zorg en reïntegreren worden losgelaten. Totale ontschotting is waar Royal Werkbedrijf voor staat. Het output principe is "normaliseren"! Samenwerken aan een nieuwe maatschappij de participatie maatschappij!.


IEDEREEN IS WELKOM BIJ ROYAL WERKBEDRIJF