Bij Royal Werkbedrijf locaties Minnertsga, Drachten en Noardburgum staat werken en leren en ‘ervaar het maar’ voorop. Het team vormt samen een basis waarin iedereen mag en kan leren in eigen tempo en kan werken naar eigen kunnen. Er is onlangs contact gelegd met het Mbo Friesland college. In samenwerking met deze school en gemeente wordt er gekeken naar deelnemers die leerbaar zijn, maar op school de theorie niet goed machtig zijn. Samen met het Mbo kunnen aanvragen worden gedaan voor een praktijkverklaring* in verschillende vakgebieden zoals; metaal bewerken, groen, hout en voeding.

Dit zijn enkele aandachtsgebieden waar op de arbeidsmarkt (participatie) vraag en aanbod een rol spelen, waarin wij onze deelnemers praktische vaardigheden aanleren op de werkvloer. Dit kan op eigen tempo en zonder tijdsdruk uitgevoerd worden.

Royal Werkbedrijf helpt op deze manier de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Met behulp van een praktijkverklaring kunnen deelnemers aan de hand van verschillende werkprocessen aantonen dat ze enkele basisvaardigheden beheersen.

Praktijkverklaringen mbo-niveau 1*

  • Assistent bouwen wonen en onderhoud
  • Assistent constructie en installatietechniek
  • Assistent plant dier of (groene) leefomgeving
  • Assistent dienstverlening en zorg
  • Assistent horeca voeding of voedingsindustrie

Deelnemers kunnen bij Royal Werkbedrijf een aanvraag indienen voor het behalen van deze praktijkverklaringen. Daarop staan de verschillende werkprocessen binnen het maatwerktraject van de deelnemer, die hij aantoonbaar beheerst binnen de praktijk op locatie.

Door het ondertekenen van een praktijkverklaring geeft het leerbedrijf aan dat de deelnemer de werkprocessen voldoende beheerst. De deelnemer kan met zijn verklaring aan anderen laten zien wat zijn mogelijkheden zijn. Als ‘paspoort’ naar de arbeidsmarkt (participeren), worden de verklaringen door de brancheorganisaties erkend als een bewijs van vakbekwaamheid.

Wil je graag meer informatie? Neem contact op met Brigitta Bruinsma, locatiehoofd ‘Royal Waadhoeke’ in Minnertsga. Telefoon 0518-226022 / 06-52461800, waadhoeke@royalwerkbedrijf.nl.