Royal Werkbedrijf weer BHV proof!

Brand blussen, werken met een AED, reanimeren… alles kwam aan bod tijdens de BHV-cursus die onze medewerkers afgelopen jaar weer afgerond hebben. We zijn allemaal weer geslaagd! Alles voor een veilige werkomgeving voor de kandidaten van Royal Werkbedrijf.